The City Magazine Since 1975

Champagne Vinaigrette